Zgłoszenie gwarancyjne

Nr zgłoszenia(*)
Invalid Input

Data zgłoszenia(*)
Nieprawidłowe dane

Oddział realizujący zamówienie(*)
Nieprawidłowe dane

1. Dane zgłaszającego
Nazwa firmy(*)
Nieprawidłowe dane

Adres firmy (ulica, miejscowość, kod pocztowy)(*)
Nieprawidłowe dane

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

Adres mailowy(*)
Nieprawidłowe dane

2. Informacje o urządzeniu
Numer faktury/ karty gwarancyjnej(*)
Nieprawidłowe dane

Typ urządzenia(*)
Nieprawidłowe dane

Typ urządzenia (inne)
Nieprawidłowe dane

Model urządzenia
Nieprawidłowe dane

Numer seryjny 1
Nieprawidłowe dane

Numer seryjny 2
Nieprawidłowe dane

Lokalizacja urządzenia
Nieprawidłowe dane

Charakterystyka uszkodzenia(*)
Nieprawidłowe dane

Uszkodzona część
Nieprawidłowe dane

Adres do wysyłki nowej części/produktu
Nieprawidłowe dane

Skan karty gwarancyjnej/ protokołu przeglądu
Invalid Input

Załącznik nr 1
Invalid Input

Załącznik nr 2
Invalid Input

Załącznik nr 3
Invalid Input

Załącznik nr 4
Invalid Input

Załącznik nr 5
Invalid Input

Przepisz kod z obrazka(*)
Przepisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane

Invalid Input