Siedziba: Kwidzyn  +48 55 645 73 00  kwidzyn@iglotech.com.pl

Ankieta Fuji Electric

Szanowni Państwo! Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do tego, aby podnieść poziom szkolenia, w którym Państwo uczestniczą, a także poziom skuteczności i atrakcyjności następnych szkoleń. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu jakości szkolenia, w którym Państwo uczestniczyli. Data i miejsce odbytego Szkolenia Fuji Electric:


Data i miejsce odbytego Szkolenia Fuji Electric:: (*)

Nieprawidłowe dane

1. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu obyte szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania? *(*)

Nieprawidłowe dane

2. Jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności? *(*)

Nieprawidłowe dane

3. W jaki sposób szkolenie odpowiadało Pani/Pana potrzebom oraz zainteresowaniom? *(*)

Nieprawidłowe dane

4. W jakim stopniu zyskane informacje pogłębiły Pani/Pana wiedzę teoretyczną z omawianego na szkoleniu obszaru? *(*)

Nieprawidłowe dane

5. Czy nabyte na szkoleniu kompetencje wykorzysta Pani/Pan w życiu zawodowym? *(*)

Nieprawidłowe dane

6. Proszę ocenić posługując się pięciostopniową skalą, wiedzę prowadzącego i jego przygotowanie merytoryczne. *(*)

Nieprawidłowe dane

7. Jak ocenia Pan/Pani zakres prezentowanego materiału? *(*)Nieprawidłowe dane

8. Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, sposób przekazywania informacji przez prowadzącego szkolenia. *(*)

Nieprawidłowe dane

9. Czy prowadzący odpowiadał na pytania i udzielał dodatkowych wyjaśnień? *(*)

Nieprawidłowe dane

10. Jak ocenia Pani/Pan szkolenie od strony organizacyjnej? *(*)

Nieprawidłowe dane

11. Czy prezentacja i materiały szkoleniowe były pomocne w trakcie szkolenia? *(*)Nieprawidłowe dane

12. Jak ocenia Pani/Pan ogólną atmosferę odbytego szkolenia? *(*)

Nieprawidłowe dane

13. Jakie treści merytoryczne Pani/Pana zdaniem powinny być uwzględnione w kolejnych szkoleniach tego typu?:(*)

Nieprawidłowe dane

14. Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan takie szkolenie innym osobom? *(*)


Nieprawidłowe dane

15. Co podczas szkolenia najbardziej się Pani/Panu podobało? *(*)

Nieprawidłowe dane

16. Czego podczas szkolenia Pani/Panu zabrakło? *(*)

Nieprawidłowe dane

Metryczka: Nazwa firmy *(*)

Nieprawidłowe dane

NIP:(*)

Nieprawidłowe dane

Adres e-mail:(*)

Nieprawidłowe dane

Wiek *(*)

Nieprawidłowe dane

Wykształcenie:

Nieprawidłowe dane

Zakres Państwa działalności (proszę zaznaczyć właściwe punkty)(*)

Nieprawidłowe dane

Akceptuję poniższe warunki: *(*)

Nieprawidłowe dane

 

Nowa lokalizacja Iglotech w Poznaniu!
Uprzejmie informujemy, iż od 1.07.2019 roku oddział został przeniesiony na ulicę Sycowską 45, 60-003 Poznań. 
Telefon kontaktowy na oddział: +48 61 863 84 54 
Serdecznie zapraszamy!