czyste powietrze plakat 1024x288 

Program Czyste Powietrze. Korzyści

Program Czyste Powietrze powstał w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które trafiają do niej na skutek użytkowania nieefektywnego systemu ogrzewania na paliwo stałe. Czyste Powietrze zakłada dofinansowanie wymiany starego pieca, co należy rozumieć, jako demontaż starego źródła, zakup np. pompy ciepła i jej montaż. Z programu Czyste Powietrze można uzyskać również dofinansowanie na rekuperację, a także dofinansowanie na termomodernizację. 15 maja 2020 r. weszły w życie zmiany do programu, które uproszczą system składania wniosków i wypłat dofinansowania. Przygotuj się już dziś. 


Program Czyste Powietrze. Zmiany

Duże zainteresowanie programem Czyste Powietrze i korzyści jakie przynosi, sprawiły, że będzie on kontynuowany do 2029 roku. Zmiany znacznie uprościły system przyznawania dofinansowania. Kto uzyska dofinansowanie? Ile procent dofinansowania można uzyskać?

zmiany w programie czyste powietrze
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Program Czyste Powietrze. Kto dostanie dofinansowanie?

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze dotyczy tylko budynków istniejących, zarówno w przedsięwzięciach rozpoczętych, jak i zakończonych. Dofinasowania zostały podzielone na dwie grupy beneficjentów, o podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania:

a) Inwestorzy, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania),

b) Inwestorzy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1400 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym (podwyższony poziom dofinansowania).

Oznacza to, że wysokość dofinansowania w dalszym ciągu będzie zależna od zarobków, jednak podział na grupy beneficjentów został uproszczony. Zarówno jedna, jak i druga grupa może uzyskać dofinansowanie na ten sam cel: wymiana starego pieca, zakup i montaż pomp ciepła, docieplenie budynku, instalacja rekuperacji i inne wymienione w regulaminie dostępnym na stronie WFOŚiGW. Inwestorzy, których dochód nie przekracza 100 000 zł rocznie (liczony jest bez przeliczenia na członka gospodarstwa) mogą liczyć na dofinansowanie w maksymalnej wysokości 13 500 zł w przypadku zakupu pomp ciepła powietrze/woda (pompy ciepła Neoheat w ofercie Iglotech) i 5 000 zł dla zakupu rekuperacji (centrale z odzyskiem ciepła Neovent i Ostberg w ofercie Iglotech). Beneficjenci z przysługującym dofinansowaniem o podwyższonym poziomie mogą liczyć na maksymalną kwotę dotacji nawet 18 000 zł dla zakupu pomp ciepła i 10 000 zł dla rekuperacji. Ponadto istnieje możliwość finansowania całego przedsięwzięcia, obejmującego demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy wraz z montażem dodatkowego elementu, np. wentylacji mechanicznej. 

program czyste powietrze oferta iglotech 2
Oferta Iglotech dla programu Czyste Powietrze

 

Program Czyste Powietrze. Gdzie dofinansowanie?

O dofinansowanie Czyste Powietrze należy zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tam można uzyskać szczegółowe informacje, kontaktując się poprzez infolinię, udając się do odpowiedniej siedziby instytucji, pod którą podlegamy bądź dzięki stronie internetowej. Dzięki zmianom w programie Czyste Powietrze wypełnienie wniosku może odbywać się drogą elektroniczną za pomocą portalu beneficjenta lub stronę rządową, a także poprzez bank w trakcie składania wniosku o kredyt. Ta ostatnia zmiana sprawia, że rozliczenie z bankiem stanie się dużo łatwiejsze. Po rejestracji na portalu beneficjenta uzyskamy dostęp m.in. do aktualnych ogłoszeń, stanu i realizacji wniosków, rozliczenia i dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania. Wnioski można skladać również drogą tradycyjną: listownie na adres danego WFOŚiGW i osobiście biurze WFOŚiGW. 

Portale Beneficjenta dla województw: Pomorskie, Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Lubuskie, Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie

 

Program Czyste Powietrze. Kiedy dofinansowanie?

Zmiany w Programie Czyste Powietrze wnoszą również możliwość dofinansowania przedsięwzięć już zakończonych, pod warunkiem, że ich rozpoczęcie nie nastąpiło 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni. Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze wypłacane jest w terminie 30 dni (wcześniej do 90 dni), w całości lub w ratach, na konto wykonawcy bądź beneficjenta, po potwierdzeniu zrealizowania przedsięwzięcia. Zmiany w programie Czyste Powietrze przyniosły również krótszy czas rozpatrywania wniosków z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału bankowego – 14 dni. Na realizację przedsięwzięcia, od momentu podpisania umowy, inwestor ma 30 miesięcy. 

Program Czyste Powietrze. Wniosek

Wniosek elektroniczny w kilku krokach: 

1. Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta

2. Wypełnij wniosek i załącz dokumenty opisane powyżej

3. Prześlij wniosek do weryfikacji (popraw ewentualne błędy)

4. Zapisz i popisz wniosek!

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie od prezydenta/burmistrza/wójta danej jednostki terytorialnej. 

Program Czyste Powietrze. Jakie Urządzenia?

Urządzenia, których dotyczy dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, muszą spełniać szereg wymogów określonych w Rozporządzeniach Delegowanych Komisji UE, czy też w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym minimalne klasy efektywności energetycznej. Firma Iglotech ma dostosowaną ofertę do tych wszystkich wymagań. W asortymencie znajdują się pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła do CWU i wentylacja z odzyskiem ciepła. Wysoka klasa efektywności energetycznej urządzeń pozwala nie tylko sięgnąć po dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, ale przynieść korzyści w postaci niskich rachunków w trakcie użytkowania.

 

Program Czyste Powietrze. Pompy ciepła Neoheat

Pompy ciepła powietrze/woda Neoheat spełniają warunki programu Czyste Powietrze, dzięki wysokim współczynnikom efektywności. Przynoszą one więcej korzyści poza możliwością dofinansowania. Pompy ciepła Neoheat ogrzewają dom i podgrzewają ciepłą wodę użytkową. Idealnie współpracują zarówno z systemem ogrzewania podłogowego, jak i grzejnikami czy klimakonwektorami. Ponadto mają możliwość połączenia z kombinowanym dostarczaniem ciepła, np. ogrzewanie podłogowe i klimakonwektory. Sterowanie pompami ciepła Neoheat odbywa się dzięki dotykowemu panelowi sterowania, a także poprzez Wi-Fi, co znacznie usprawnia kontrolę temperatury w domu. Pompy ciepła Neoheat posiadają wbudowane grzałki elektryczne, zawory 3-drogowe do CWU i czujniki pomiaru, co korzystnie wpływa na instalację i późniejsze użytkowanie. Pompy ciepła podgrzewają wodę do 60˚C, co ma bezpośredni wpływ na eliminację groźnych bakterii i nasze zdrowie. Należy pamiętać, że koszty to nie tylko inwestycja. Eksploatacja pomp ciepła Neoheat to dużo niższy koszt niż w przypadku innych rozwiązań tj. kotły olejowe, gazowe, czy węglowe. Za pomocą specjalnie przygotowanego kalkulatora Neoheat można obliczyć roczny koszt ogrzewania i dobrać odpowiednią pompę do powierzchni i rodzaju naszego budynku:

PRZEJDŹ DO KONFIGURATORA!

pompa ciepła neoheat program czyste powietrze             pompa ciepła neoheat eko program czyste powietrze

                Pompa ciepła Neoheat STANDARD                                                 Pompa ciepła Neoheat EKO

 

Program Czyste Powietrze. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

W budownictwie pasywnym, gdzie tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie będzie efektywna, bardzo istotnym elementem jest wybór odpowiedniej wentylacji mechanicznej, która przy wysokiej szczelności budynków będzie pozwalała na skuteczną wymianę powietrza bez utraty ciepła. Iglotech dostarcza rozwiązania z wentylacji, tj. centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (rekuperatory), które spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. W ofercie firmy znajdują się centrale wentylacyjne Neovent z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła i Ostberg z wymiennikiem obrotowym. Centrale wentylacyjne wykorzystują ciepło pozyskane z wywiewanego powietrza, odzyskując nawet 95% energii cieplnej. Urządzenia w ofercie Iglotech gwarantują wysoki komfort użytkowania, dzięki nowoczesnemu sterowaniu, zastosowaniu wysokiej jakości filtrów, energooszczędności i cichej pracy.

 centrala neovent knv lux program czyste powietrze         centrala ostberg heru t program czyste powietrze

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Neovent KNV LUX             Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Ostberg HERU T

 

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU
Czyste Powietrze

2020.04 iglotech dofinansowanie 2