Logo Neovent kolor

 

NOWA GENERACJA REGULACJI REKUPERATORAMI I CENTRALAMI WENTYLACYJNYMI

Nowy sterownik dedykowany dla central wentyalcyjnych i rekuperatorów. Posiada nowoczesny system sterowania, który integruję pracę układu odzysku ciepła, wymienników ciepła/ chłodu, osprzętu
wentylacyjnego, czujników pomiarowych oraz innych instalacji obiektowych zapewniając możliwość zdalnego sterowania przez urządzenia mobilne.

                                                                                                                            sterownik 05

Zastosowanie:

 • Płynne sterowanie wentylatorami 
 • Harmonogramy pracy 
 • Obsługa przepustnicy bypass, GWC; sterowanie ręczne i automatyczne 
 • Obsługa filtrów 
 • System rejestracji alarmów 
 • Obsługa i sterowanie na podstawie czujnika dwutlenku węgla oraz czujnika wilgotności 
 • Sterowanie nagrzewnicami elektrycznymi, wodnymi i chłodnicą 
 • Detekcja sygnałów alarmowych z wentyklatorów i nagrzewnic 
 • Moduł internetowy ecoNET300 umożliwia zdalny dostęp do regulatora za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego( opcja ) 

                                                                                                   pdf sterownik 01

 

Seria regulatorów TOUCH Classic line 

W urządzeniach zastosowano system inteligentnego menu, który sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne. Opatentowany system podpowiedzi umożliwia łatwą i komfortową obsługę funkcji. Dodatkowo istnieje prosty sposób na zmainę oprogramowania regulatora przy pomocy kart microSD.    

   

                                                                                                   sterowniki 02 3b str

Stały podgląd parametrów pracy centali 

Ekran główny panelu sterowania dostarcza kompleksowej informacji na temat pracy wszystkich podzespołów centrali:

 • Temperatura nawiewu,wywiewu, powietrza świeżego, usuwanego na wyrzutni oraz temperatura powietrza na wyjściu z gruntowego wymiennika ciepła
 • Procentowa wydajność wentylatorów 
 • Położenie przepustnic regulujących stpoień recyrkulacji powietrza 
 • Wykorzystanie siłowników wymiennika krzyżowego i gruntowgo wymiennika ciepła
 • Wartośc bieżąca energii odzyskiwanej na wymienniku rekuperatora 
 • Procent otwarcia zaworów sterujących pracą chłodnicy i nagrzewnicy 
 • Konfiguracja instalacji wentylacyjnej 

pdf sterownik 01 4 b wwww

Moduł internetowy ecoNET 300 umozliwia zdalny dostę do regulatora za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. Użytkownik ma możliwość edycji podstawowych parametrow regulatora, mających wpływ na pracę rekuperatora oraz centrali wentylacyjnej. Z punktu widzenia użytkownika, przejrzysta wizualizacja histrorii pracy w postaci wykresów jest dodatkowym atutem. Aplikacja ecoNET na smatrfony jest dostępna w systemach Android i iOS.

pdf sterownik dół