Związku z dynamicznym rozwojem i wzrostem wartości rynkowej Iglotech otrzymał duże wyróżnienie - Gepard Biznesu 2016. Jest to doskonałe potwierdzenie, że wysiłek, który Iglotech wkłada w rozwój firmy przynosi mierzalne korzyści i przekłada się na jeszcze większą chęć rozwoju i polepszania swojej oferty.

dyplom Gepard Biznesu www

 

Wysoka wycena rynkowa Firmy Iglotech w 2016 r. została oparta na bardzo wysokim wskaźniku C/Z na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu 2016 r., który wyniósł 38,1. Iglotech plasuje się w gronie dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Konkursu Gepard Biznesu 2016 organizowany jest corocznie od 11 lat. Instytut Europejskiego Biznesu, założony 12 grudnia 2005 r., zbadał wyniki finansowe 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku. Co rocznie Instytut nadaje tytuł Gepard Biznesu 2016 dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

Instytut Europejskiego Biznesu prowadzi badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce według różnych wskaźników. Informacji do analiz dostarcza im wywiadownie biznesowe, które zbierają dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. Do analizy zostały wybrane wyłącznie firmy, które w latach 2014 -2015 miały każdego roku ponad 100 tys. złotych przychodów netto, więcej niż 1 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firmy na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Informacje o rankingu Gepardy Biznesu Województwa Pomorskiego pod adresem: http://businessnow.pl/13399,gepardy-biznesu-2016-wojewodztwa-pomorskiego.html

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię Bisnode.