Profesjonalna hurtownia wentylacyjna i klimatyzacyjna

Iglotech to hurtownia wentylacyjna i klimatyzacyjna z 25 letnim doświadczeniem na rynku. W swojej szerokiej ofercie posiadamy urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, chłodnicze oraz pompy ciepła powietrze-woda.

Jesteśmy Generalnym Dystrybutorem klimatyzatorów Split, Multisplit i VRF marki Fuji Electric, systemu wentylacyjnego Lunos oraz sprawdzonym dostawcą materiałów i akcesoriów montażowych oraz narzędzi serwisowych dla każdego instalatora.

Na konkurencyjność firmy wpływa posiadanie własnej stacji przetaczania czynników, a także rozwinięta sieć dystrybucyjna, która pozwala na szybkie i sprawne dostarczanie zamówionych produktów.

Sieć hurtowni Iglotech obejmuje 13 oddziałów ulokowanych w całej Polsce.

Wszystkim firmom instalacyjnym oferujemy kompleksowe zaopatrzenie każdej inwestycji, fachowe doradztwo techniczne, szkolenia, wsparcie serwisowe oraz atrakcyjne warunki współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacjami o przechowywaniu danych osobowych przez IGLOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.
1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest IGLOTECH Sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41, NIP: 581-00-07-574. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41 lub drogą e-mailową pod adresem: daneosobowe@iglotech.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
5. W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do Spółki przetwarzane mogą być Państwa dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies.
6. Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:
a) są użytkownikami Naszej strony www i komunikują się przez stronę internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego;
b) są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych;
c) są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki;
d) są klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki;
e) działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych;
f) są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki;
g) mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej.
7. Spółka może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
7.1 Przygotowanie ofert handlowych – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS.
7.2 Cele informacyjne, związane z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej - imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS; numer rachunku bankowego.
7.3 Obsługa zapytań ogólnych, przygotowywanie ofert - imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS, wpis CEiDG.
7.4 Marketing bezpośredni produktów i usług (przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, telefonicznie i ustnie) – imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.
7.5 Realizacja umowy sprzedaży, w tym przygotowywanie ofert handlowych, ustalanie i wyjaśnianie szczegółów zamówień, realizacja zamówień, rejestrowanie i finansowe rozliczenia usług, produktów i materiałów dostarczanych do i przez Spółkę - imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS,; numer rachunku bankowego.
7.6 Dochodzenie roszczeń (w tym monitorowanie należności) i obrona przed roszczeniami - - imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS,; numer rachunku bankowego.
7.7 Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz dokonywanie weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej - imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS,; numer rachunku bankowego.
7.8 Wykonanie umowy sprzedaży (w tym upoważnienia niezbędne do zrealizowania zamówień, wydania/odbioru produktów i materiałów) - imię i nazwisko; numer PESEL; numer i seria dowodu osobistego (data wydania, prze kogo wydany); numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy; numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy, REGON; KRS.
7.9 Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki - imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS.
8. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, w tym:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;
h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
i) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontakt

IGLOTECH Sp. z o.o.

ul. Toruńska 41
82-500 Kwidzyn

phone+48 55 645 73 00

mailiglotech@iglotech.com.pl

timePn/Pt: 8.00 - 16.00

Punkty sprzedaży:
Oddział:

Bydgoszcz

ul. Szosa Gdańska 25
86-031 Osielsko k. Bydgoszczy

52 348 63 47

bydgoszcz@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 8.00 - 16.00

wyświetl mapę

Gdynia

ul. Hutnicza 19
81-061 Gdynia

 58 580 00 05 

gdynia@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 8.00 - 16.00

wyświetl mapę

Grudziądz

ul. Chełmińska 101
86-300 Grudziądz

 

607 386 338, 695 451 560

grudziadz@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 8.00 - 16.00

wyświetl mapę

Katowice

Al. Roździeńskiego 190B
40-203 Katowice

  32 228 73 00

katowice@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 7.00 - 16.00

wyświetl mapę

Kraków

ul. Romanowicza 6a

30-702 Kraków

 +48 12 222 00 04

 +48 695 302 777

  krakow@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 8.00 - 16.00

wyświetl mapę

Lublin

ul. Energetyków 19
20-468 Lublin

81 311 00 03

lublin@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 8.00 - 16.00

wyświetl mapę

Łódź

ul. Elektronowa 6
94-103 Łódź

 

42 656 11 00

lodz@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 7.00 - 16.00

wyświetl mapę

Poznań

ul. Sycowska 45
60-003 Poznań

  +48 61 863 84 54

 +48 695 450 068

poznan@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 7.00 - 16.00

wyświetl mapę

Rzeszów

ul. Przemysłowa 13A
35-105 Rzeszów

17 710 00 03

rzeszow@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 8.00 - 16.00

wyświetl mapę

Toruń

ul. Olsztyńska 53
87-100 Toruń

56 622 11 04

torun@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 8.00 - 16.00

wyświetl mapę

Warszawa

ul. Wspólna 35A
05-090 Raszyn (Janki)

22 720 76 80

 warszawa@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 8.00 - 16.00

wyświetl mapę

Wrocław

ul. Międzyleska 4
50-514 Wrocław

 

71 352 11 21

 wroclaw@iglotech.com.pl

Pn/Pt: 7.00 - 16.00

wyświetl mapę

Kontakt + social (2)

Serwis ON-LINE

Jeśli potrzebujesz pomocy,
chętnie odpowiemy na Twoje
zgłoszenie.

GWARANCYJNE
POGWARANCYJNE

 

Nowa lokalizacja Iglotech w Poznaniu!
Uprzejmie informujemy, iż od 1.07.2019 roku oddział został przeniesiony na ulicę Sycowską 45, 60-003 Poznań. 
Telefon kontaktowy na oddział: +48 61 863 84 54 
Serdecznie zapraszamy!